Poznáme trh, prinášame invenciu a inovatívne koncepty jednotlivých riešení. Pri našom profesionálnom a proaktívnom prístupe sa na svet pozeráme očami klientov. Našim cieľom je zladiť koordináciu a efektívnosť jednotlivých riešení s potrebami zákazníkov, preto pristupujeme ku každému zákazníkovi individuálne a riešenia im “šijeme na mieru”.

Poslaním našej spoločnosti je uspokojiť komunikačné a výpočtové potreby našich zákazníkov, pomocou implementácie riešení založených na výkonných technológiách a poskytovaní kvalitnej technickej podpory.

Základné hodnoty A-IMZ s.r.o, misia a vízia, sú odzrkadlené vo vysokej spokojnosti našich zákazníkov, sústavnom raste spoločnosti, vysokou motiváciou pre zamestnancov a postojom orientovaným na našich zákazníkov.